Main Content

CORVILLA OY – KONEISTUKSEN AMMATTILAINEN

Varovaisen positiivisesti kevääseen

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tammikuussa 6,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Uudet tilaukset heittelevät kovastikin kuukaudesta toiseen, koska jättitilauksiakaan ei jaeta usealle kuukaudelle. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilaukset olivat laskussa koko viime vuoden marraskuuta lukuun ottamatta.

Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän ainoastaan kemianteollisuudessa, jonka tilaukset kasvoivat yli 17 prosenttia vuodentakaisesta.

Tuotanto vajaan prosentin nousussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto puolestaan oli tammikuussa 2021 vajaan prosentin eli tismalleen 0,9 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2020. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi joulukuusta 1,5 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla tuotanto väheni yli 9 prosenttia ja kemianteollisuudessa lähes 4 prosenttia.

Odotukset alalla ovat positiiviset ja metalliteollisuudessa uskotaankin markkinoiden elpymiseen. Elvytyspaketeista on saatu uutta puhtia ja investointien lisääntyminen on nostanut erikoisterästen hintoja rajusti etenkin Yhdysvalloissa. Teräsfirmojen osakkeet ovat kallistuneet reippaasti Yhdysvalloissa ja osittain myös Euroopassa. Alan tehtaatkin ovat pääosin hyvässä kunnossa.

Terästeollisuus on erittäin suhdanneherkkä ja syklinen toimiala. Ala on välillä suurissa vaikeuksissa, välillä pyyhkii hyvin. Hinnat vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan rajummin kuin monella muulla toimialalla. Yksittäiset firmat eivät voi juurikaan vaikuttaa hintojen kehittymiseen. Terästeollisuuden murheenkryyni on ollut vuosikausia jatkunut ylikapasiteetti. Tauti ei aivan äkkiä hellitä.

Lähde: Tilastokeskus, Etla, Metalliteollisuus.