• englanti

Main Content

CORVILLA OY – KONEISTUKSEN AMMATTILAINEN

BKT kasvaa tänä vuonna 2,2%

 

”Etlan arviota vuoden 2019 bkt:n kasvusta alennettiin 2,4 prosentista 2,2 prosenttiin.

Vuonna 2020 kasvuvauhti jää 1,6 prosenttiin, kun sekä vientikysynnän että kotimaisen kulutuskysynnän kasvuvauhti heikkenee.

Vuosina 2018–2020 kaikki kysyntäerät – vienti, investoinnit ja kulutus – kasvattavat bruttokansantuotetta. Investointien kasvuvauhti pysyy tänä vuonna viime vuoden lukemissa, mutta viennin kasvuvauhti hidastuu selvästi. Kulutuskysyntä
sen sijaan voimistuu tuntuvasti. Ensi vuonna viennin kasvu voimistuu tilapäisesti, lähinnä kulkuneuvoteollisuuden ansiosta. Kulutus kasvaa samaa tahtia kuin tänä vuonna, mutta investointien kasvu hidastuu merkittävästi.

Koko teollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna 3,3%

Vuonna 2020 teollisuuden tuotoksen kasvuvauhti jää noin 2,6 prosenttiin.

Teollisuussektorin arvonlisäyksen volyymin kasvu hidastuu viime vuodesta vain hieman, noin 4 prosenttiin. Alkutuotanto kasvaa tänä vuonna vain puolisen prosenttia. Myös rakentamisen kasvuvauhti hidastuu vuonna 2019 päätyen noin prosentin tuntumaan. Palvelusektorin arvonlisäyksen volyymin kasvu pysyy sitä vastoi noin noin 2 prosentissa.

Kulkuneuvoteollisuuden tuotantolukuja kasvattavat sekä runsaat laivatoimitukset että moottoriajoneuvojen hyvä kysyntätilanne. Koneiden ja laitteiden tuotanto oli 2018 erityisen vahvaa, joten kasvua kertyi noin 8 prosenttia. Vuonna 2019 tuotanto kasvaa 3–4 prosentin tahtia.  Metallituotteiden tuotannon vahva kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna noin 4–5 prosentin tahtia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kääntyi viime vuonna kasvuun ja lähivuosina kasvun odotetaan pysyvän noin 3 %:ssa.” (Lähde: Etla/Suhdanne)